HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace


1800 – 700 př. n. l.
Doba bronzová

Osada (?)
nález bronzové sekyrky
700 – 400 př. n. l.
Starší doba železná – halštat

Výšinné sídliště

1. století př. n. l.
Púchovská kultura

Opevněné hradiště
nálezy keramiky

Nejstarší osídlení hradu Hukvald a okolí


Pohled z Hukvald do okolíHrad Hukvaldy se nachází na 481 m vysokém vrcholu, který obtéká ze dvou stran říčka Ondřejnice. Hradní kopec na východě odděluje od Palkovických hůrek s Babí horou hluboké údolí Ondřejnice, na západě od Kazničova údolní silnice z Tiché do Rychaltic. Svahy hradního kopce, dnes zalesněné, byly původně holé. Výrazná členitost krajiny v okolí Hukvald ve spojení s méně kvalitními půdami a vysokým stupněm zalesnění nevytvářela nejlepší podmínky pro život člověka. 

Přesto i zde došlo k osídlení již v období pravěku. To bylo určováno především komunikačním významem regionu, představujícího severní předpolí Moravské brány, základní spojnice mezi severem a jihem Evropy. Nešlo přirozeně o komunikaci v dnešním slova smyslu, byl to spíše prostor, oblast, kterou v různých obdobích prostupovaly stezky, v jejichž blízkosti vznikaly na vhodných místech rozptýlené sídelní enklávy.

Hradní vrchNečetné archeologické nálezy nám pomáhají udělat si alespoň přibližnou představu o průběhu osídlení dnešního hradního vrchu. Patrně z doby bronzové pochází nález bronzové sekyrky. Starší doba železná – halštat – je zastoupena osadou pocházející z plátěnické fáze kultury lužických popelnicových polí. Tehdy se na Hukvaldech vytvořilo výšinné, ale pravděpodobně jen slabě opevněné sídliště. Tato osada patrně neexistovala delší dobu a není vyloučen ani její násilný zánik. Obdobná situace jako v předchozím období se opakovala i v době laténské.

Patrně v 1. století př. n. l. sem pronikla tzv. kultura púchovská a opět došlo k osídlení Hukvald. Byly zde nalezeny keramické zlomky ručně vyrobených nádob s ovalenými okraji a dokonce i běhoun z rotačního mlýna. Poměrně bohatě je zastoupena doba římská, ne ovšem keramikou nebo hroby, ale častým výskytem římských mincí. Mince nalezené na Hukvaldech a v jejich širokém okolí dokládají především komunikační význam tohoto území.

Archeologické vykopávky na hraděPřesleny nalezené na HukvaldechPřesleny nalezené na HukvaldechZlomky keramiky tzv. púchovské kulturyPazourková konkrece z Hukvald

Počátky hradu a jeho zakladatelé 
zpět       nahoru       domů       tisk

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace