HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace


Návštěvní doba a vstupné


Otevírací doba hradu Hukvaldy (návštěvní sezóna)

Hrad Hukvaldy (památkový objekt) je v sezónu (duben – říjen) v pondělí uzavřen, pokud na tento den připadne státní svátek, je v tento den otevřen.

Historii a zajímavosti o hradu Hukvaldy včetně otevírací doby, vstupného a programu je možno zjistit na internetových stránkách www.hradhukvaldy.eu a na stránkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek www.muzeumbeskyd.com

Hrad Hukvaldy je možno otevřít i jednorázově v sezónní i mimo sezónní provoz po dohodě se správou hradu.

Bližší informace vám podá Správa hradu Hukvaldy
Tel.: +420 731 660 808
E-mail: sprava@hradhukvaldy.eu
nebo pokladní hradu Hukvaldy
Tel.:  +420 558 699 323
E-mail: pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu

Poslední vstup do areálu hradu půl hodiny před zavírací dobou.

období otevírací doba poznámky
duben 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
květen – srpen 9:00 – 18:00 hod. denně mimo pondělí
září 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
říjen 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
listopad - březen 9:00 – 16:00 hod. Otevřeno pouze ve dny oznámené na stránkách
www.hradhukvaldy.eu, www.muzeumbeskyd.com
nebo na vývěsce u vstupu do obory na Hukvaldech

Vstupné

Kategorie Cena v Kč
Základní vstupné v běžné otevírací době, pokud není dále stanoveno jinak 70,- Kč
Akce mimořádného rozsahu nebo akce nákladově mimořádně náročné. Individuálně určeno pro každou akci dle kalkulace

Zlevněné vstupné – Hrad Hukvaldy

Držitelé karty "Beskydy Card" ve věku nad 18 let 50,- Kč   základní vstupné úterý až pátek v běžné otevírací době ve výši
Držitelé karty "Beskydy Card" ve věku 6 -18 let 30,-Kč   v úterý až pátek v běžné otevírací době
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 dítě – maximálně 3děti od 6 do 18 let-+1pes) 180,-Kč   rodinné vstupné po celý týden v běžné otevírací době
Osoby od 6 do 18 let
.........................................................................................
Osoby starší 70 let (na základě průkazu totožnosti)
40,-Kč
.........................................................................................
40,-Kč
psi (zásadně a pouze jen na vodítku) 10,-Kč
Akce mimořádného rozsahu nebo akce nákladově mimořádně náročné. Individuálně určeno pro každou akci dle kalkulace
Další akce (mimo běžnou otevírací dobu nebo v jiném než základním rozsahu) Individuálně určeno pro každou akci

V případě pochybností, zda se jedná o osobu do 18 let, rozhoduje výška osoby, tzn. osoby do 150 cm dle měřidla umístěného u pokladny jsou posuzovány za osoby do 18 let, s tím, že lze též použít průkaz totožnosti).

Služby poskytované zdarma (Volný vstup na Hrad Hukvaldy)

  • děti do 6 let
  • 2 osoby pedagogického dozoru/1skupinu (1 skupina = max. 30 žáků) v rámci školního roku, (tzn. od 1.9. - 30. 6.)
  • držitelé průkazu ICOM a  AMG
  • držitelé průkazu ZTP, ZTP – P, vodícím a asistenčním psům vstup povolen do celého objektu hradu
  • držitelé novinářského průkazu
  • návštěvník, který prokáže, že zaplatil školné Seniorgymnázia a Seniorklubu na příslušné období v úterý až pátek v běžné otevírací době
  • držitelé průkazu památkových ústavů a národního památkového ústavu držitelé průkazu ICOMOS v úterý až pátek v běžné otevírací době
  • držitelé členského průkazu Zväzu múzeí na Slovensku v úterý až pátek v běžné otevírací době
  • držitelé zaměstnanecké karty Moravskoslezského kraje v úterý až pátek v běžné otevírací době

Vzory průkazů, které opravňují k volnému vstupu do Hradu Hukvaldy jsou uloženy na viditelném místě na pokladně Úseku Hrad Hukvaldy, s tím, že lze na 1 vstup uplatnit pouze 1 slevu a  slevy se nesčítají.

Volný vstup se nevztahuje na další akce, víkendové akce s programem a další akce výše neuvedené. Platí pro ně zvláštní režim, konkrétně určený pro každou akci. Volný vstup se rovněž nevztahuje na akce konané v prostorách hradu, kde je Muzeum Beskyd pouze spolupořadatelem, nebo pro účely kulturních akcí, kde prostory pronajímá, či vypůjčuje.


Pokladna se otevírá v 9.00 hod.

Vstupné v běžné provozní době je celodenní a platí se předem.

Vstupné je stanoveno ceníkem platným pro příslušný rok, vydaným Muzeem Beskyd Frýdek – Místek p.o. Ceník je k nahlédnutí u pokladny.

Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají možnost se dopravit na hrad Hukvaldy svým vozem ve středu po dohodě (předem minimálně dva pracovní dny) na telefonu: +420 558 699 323.

Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).

Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.

Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou a uschovat ji po celou dobu strávenou na hradě a na požádání ji znovu předložit.zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace