HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace


Návštěvní doba a vstupné


Otevírací doba hradu Hukvaldy

V termínu 15. - 16. 12. 2018 je hradní areál veřejnosti UZAVŘEN.

období otevírací doba poznámky
duben 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
květen – srpen 9:00 – 18:00 hod. denně mimo pondělí
září 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
říjen 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
listopad - březen otevřeno Otevřeno pouze ve dny oznámené na stránkách
www.hradhukvaldy.eu, www.muzeumbeskyd.com
nebo na vývěsce u vstupu do obory na Hukvaldech

Otevírací doba v měsíci  prosinci:
Pouze za příznivého počasí.
Ke každému datu bude vždy zveřejněna informace zda je areál otevřen, popř. uzavřen. Aktuální informace o otevírací době v daném termínu naleznete také na nástěnce u oborní brány.

1. 12. 2018                                  9:00 - 14:00
2. 12. 2018                                  8:30 - 14:00
8. - 9. 12. 2018                           9:00 - 14:00
15. - 16. 12. 2018                       9:00 - 14:00                   ZAVŘENO
22. - 23. 12. 2018                       9:00 - 14:00

Poslední vstup do areálu je možný půl hodiny před zavírací dobou.


Hrad Hukvaldy (památkový objekt) je v sezónu (duben – říjen) otevřen i v pondělí, pokud na tento den připadne státní svátek. Průvodcovské služby poskytujeme pro skupinu minimálně pěti osob (maximálně 40 osob) od 10:00 hodin, vždy v každou celou hodinu. Poslední komentovaná prohlídka je možná hodinu před zavírací dobou. Hradní areál si můžete prohlédnout také samostatně, bez průvodce. Poslední vstup do areálu hradu je možný půl hodiny před zavírací dobou.

Objednávka komentovaných prohlídek s průvodcem:
V měsíci listopadu a prosinci komentované prohlídky neprobíhají.
Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je učinit závaznou objednávku průvodcovských služeb předem, alespoň 3 pracovní dny. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, rezervace prohlídky zaniká.
Časové rezervace komentovaných prohlídek lze zajistit: telefonicky na pokladně hradu tel. č.: +420 558 699 323 nebo písemně na email pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu

Informace k provozní době, kulturním a společenským akcím apod. Vám poskytneme na tel. č.: +420 558 699 323.

Vstupné

V běžné otevírací době, pokud není dále stanoveno jinak.


KategorieCena v Kč

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ

Dospělí70,- Kč

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Děti (6 - 18 let), Student do 26 let40,-Kč
Senioři nad 65 let (na základě průkazu totožnosti)40,-Kč

Rodinné vstupné

(max. 2 dospělí, 3 děti ve věku 6 - 18 let, 1 pes)

180,-Kč  
Držitelé karty "Beskydy Card" ve věku nad 18 let50,-Kč
(v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Držitelé karty "Beskydy Card" ve věku 6 -18 let30,-Kč
(v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Psi (zásadně a pouze jen na vodítku)10,-Kč

VSTUPNÉ NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Individuálně určeno pro každou akci. Pokud není určeno, je vstupné standardní jako v běžný otevírací den.

SVATEBNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Svatební fotografování
 
500,-Kč/1 hodina

V případě pochybností, zda se jedná o osobu mladší 18 let, rozhoduje výška osoby, tzn. výška osoby do 150 cm dle měřidla umístěného u pokladny, popř. průkaz totožnosti. Osoba do 150 cm výšky, je v tomto případě považována za osobu mladší 18 let.

Vstup zdarma:

  • děti do 6 let
  • 2 osoby pedagogického dozoru/1 skupina (1 skupina = max. 30 žáků) v rámci školního roku, (tzn. od 1.9. - 30. 6.)
  • držitelé průkazu ICOM a  AMG ČR
  • držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
  • držitelé novinářského průkazu
  • držitelé průkazu Seniorgymnázia a Seniorklubu Muzea Beskyd Frýdek-Místek - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé průkazu pracovníka NPÚ - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé průkazu ICOMOS - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé členského průkazu Zväzu múzeí na Slovensku - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé zaměstnanecké karty Moravskoslezského kraje - v běžné otevírací době od úterý do pátku

Volný vstup se nevztahuje na kulturní a společenské akce s individuálním režimem, výše neuvedené. Platí pro ně zvláštní režim, konkrétně určený pro každou akci. Volný vstup se rovněž nevztahuje na akce konané v prostorách hradu, u nichž je Muzeum Beskyd pouze spolupořadatelem, dále pro účely kulturních akcí, kde prostory pronajímá, či vypůjčuje.

Vzory průkazů naleznete na pokladně hradu Hukvaldy, přičemž na 1 vstup lze uplatnit pouze 1 slevu, slevy se nesčítají.Vstupné v běžné provozní době je celodenní a platí se předem.
Vstupné je stanoveno ceníkem platným pro příslušný rok, vydaným Muzeem Beskyd Frýdek – Místek, p. o. Ceník je k nahlédnutí u pokladny.
Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou a uschovat ji po celou dobu strávenou na hradě a na požádání ji znovu předložit.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají možnost se dopravit na hrad Hukvaldy svým vozem každou středu, po předchozí dohodě (předem minimálně dva pracovní dny) na telefonu: +420 558 699 323.

zpět       nahoru       domů       tisk

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace