HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
MUZEA BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE


(Směrnice evidovaná pod č. 32)


Účinnost: 1. 7. 2019

Prodej e-vstupenek prostřednictvím webového portálu
 

1. Obecná ustanovení

a) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek je příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem, se sídlem Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00095630 (dále jen „zkratka organizace“). Kontaktní adresou pro zákazníky je: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek.
b) Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklých při nákupu vstupenek na prohlídky a jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím webového portálu www.colosseum.eu na adrese http://online.colosseum.eu/muzeum-beskyd/general/list?mrsid=151 a http://online.colosseum.eu/hrad-hukvaldy/general/list?mrsid=164. Nákupem vstupenky na Akci přes webový portál (dále jen „e-vstupenka“) vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
c) Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené nákupem e-vstupenky mezi zákazníkem a Muzeem Beskyd Frýdek - Místek. Obchodní podmínky stejně jako smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.
d) S cenami e-vstupenek je možné se seznámit na webových stránkách www.muzeumbeskyd.com a www.hradhukvaldy.eu . Konečná cena jednotlivých e-vstupenek je uvedena před vložením do košíku v procesu nákupu.
 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Při objednávání e-vstupenky je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání e-vstupenky jsou muzeem považovány za správné.
b) Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu (směrnice evidovaná pod číslem 14).
c) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek si vyhrazuje u každé Akce právo na změny programu, termínu a místa konání.
d) Za platnost a pravost e-vstupenek zakoupených mimo webový portál http://online.colosseum.eu/muzeum-beskyd Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou podstupuje držitel vstupenky riziko zneužití čárového kódu a čísla vstupenky, což může mít za následek nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie e-vstupenek na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.) nebo nepřeposílejte e-maily obsahujícího odkaz na stažení e-vstupenky.
 

3. Postup při nákupu e-vstupenky

a) Výběr akce
U Akce, na kterou chcete koupit vstupenky, klikněte na stránkách www.muzeumbeskyd.com nebo www. hradhukvaldy.eu na odkaz Vstupné a rezervace - Rezervace vstupenek. Po přesměrování na prodejní web http://online.colosseum.eu/muzeum-beskyd/ a http://online.colosseum.eu/hrad-hukvaldy/ se můžete přihlásit nebo zaregistrovat.
b) Přihlášení
Kliknutím na Můj účet se můžete před prvním nákupem registrovat a vytvořit si zákaznický účet nebo se přihlásíte do již vytvořené registrace.
c) Vložení vstupenek do košíku
U Akce, kterou jste si zvolili, vyberte z možností prohlídky, akce a datum konání. Dále zvolte příslušnou kategorii zákazníka a počet vstupenek. Zadaný počet vstupenek vložte do košíku a stiskněte tlačítko Pokračovat.
d) Obsah košíku
V košíku se zobrazí všechny vámi vybrané e-vstupenky, způsob úhrady ceny a doručení e-vstupenky. Zkontrolujte obsah košíku včetně cen a zvolené Akce, následně stiskněte Pokračovat.
e) Dokončení
V případě, že ještě nejste registrováni, máte možnost nákupu bez registrace. Vyplníte požadované údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, na kterou bude doručena e-vstupenka. V případě, že jste registrováni a provedli jste přihlášení do svého zákaznického účtu, bude e-vstupenka zaslána na zadanou e-mailovou adresu. Po přihlášení budete vyzváni k potvrzení vaší e-mailové adresy. Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny na webových stránkách www.muzeumbeskyd.com.
f) Zaplatit
Po kliknutí na tlačítko Zaplatit budete přesměrováni do zabezpečené platební brány KB (MojePlatba), která vás vyzve k zadání čísla vaší platební karty, konce její platnosti a ověřovacího kódu). Způsob platby je možný pouze on-line platební kartou. Tlačítko Zpět na seznam vás vrátí k úvodní nabídce.
Po uhrazení příslušné částky bude zákazníkovi doručena e-vstupenka na e-mailovou adresu uvedenou při nákupu bez registrace, v případě nákupu s registrací bude e-vstupenka zaslána na e-mailovou adresu, která slouží k přihlašování ke klientskému účtu. E-vstupenku si zároveň budete moci vytisknout po přihlášení na Můj účet přes ikonu opravňující k tisku vstupenek.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nenese odpovědnost za platnost či dostupnost zadané e-mailové adresy. Doručení e-vstupenky jiným způsobem není možné.
g) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, tisk e-vstupenky) si hradí zákazník sám.
 

4. Reklamační řád

a) Zákazník bere na vědomí, že z důvodu dle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu e-vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť v daném případě jde o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.
b) E-vstupenku nelze vykoupit zpět ani vyměnit. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení e-vstupenky nebude e-vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
c) V případě zrušení Akce oznámí Muzeum Beskyd Frýdek-Místek na svých webových stránkách, náhradní termín konání či způsob vracení vstupného.
d) V případě, že zákazník poskytl Muzeu Beskyd Frýdek-Místek při koupi e-vstupenky svoji e-mailovou adresu, bude na tuto adresu vyrozuměn o tom, že je Akce zrušena.
e) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nenese odpovědnost, pokud zákazníka nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
f) Náhrada jiných nákladů (např. ubytování, doprava, poštovné) se neposkytuje. Není-li uvedeno jinak, je držitel e-vstupenky povinen zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu.
g) Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: pokladna@muzeumbeskyd.com (pro frýdecký zámek)nebo pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu (pro hrad Hukvaldy) anebo písemně na adresu: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,p.o., Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován muzeem ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace , nebude-li se zákazníkem sjednán jiný termín vyřízení.
h) Dojde-li ze strany muzea k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, bude tomuto zákazníkovi vstupné na základě jeho písemné žádosti vráceno na bankovní účet uvedený v žádosti.

Obchodní v kompletní znění naleznete zde.

 
zpět       nahoru       domů       tisk

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace