HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace


Zajímavé odkazy


Vybrané úřady a instituce


Stránky muzeí

 • www.muzeumct.cz Muzeum Těšínska, příspěvková organizace MSK, v Českém Těšíně a její pobočky.
 • muzeum.novy-jicin.cz Web Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace MSK, v Novém Jičíně.
 • www.mubr.cz Stránky Muzea Bruntál, příspěvkové organizace MSK. Zajímavá virtuální prohlídka.
 • www.gvuo.cz Stránky Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace MSK.
 • www.ostrmuz.cz Stránky Ostravského muzea.
 • www.szmo.cz Web Slezského zemského muzea.
 • www.tatramuseum.cz Web Regionálního muzea v Kopřivnici (Technické muzeum Tatra, Šustalova vila a Muzeum Fojtství).

Stránky o hradech a zámcích

 • www.hrady.cz Server o šlecht. sídlech v ČR a okolních zemích. Kalendář aktuálních akcí, fotogalerie.
 • www.zricenina.cz Server o hradech a zříceninách ČR (bohužel bez objektů MS kraje). Velmi kvalitní fotografie!
 • hrady.hyperlink.cz/index.html Stránka o hradech, vývoji a mnoho starých kreseb hradů (K. H. Mácha).
 • www.vilemwalter.cz/hrady/ Na webu 235 historických fotografií moravských hradů, zámků a některých dalších objektů z roku 1888.
 • www.nalucine.cz Stránka, která mapuje zámky zaplavené Žermanickou přehradou.
 • www.kudyznudy.cz Portál pro všechny turisty, malé i velké.

Stránky památkářské

 • www.npu.cz Stránky Národního památkového ústavu, přehledy aktuálních odborných seminářů, metodiky ke stažení, množství odkazů.
 • www.mkcr.cz Web Ministerstva kultury ČR.
 • www.obnova.sk Strany věnované restaurování a památkám. Množství odborných diskusí, aktuálních akcí, foto.
 • www.dendrochronologie.cz Přehled dendrochronologie, kontakty.
 • www.pruzkumypamatek.cz Stránky časopisu Průzkumy památek, databáze SHP.
 • www.roofs.cz Pěkné stránky o historických krovech.
 • www.lidova-architektura.cz Velmi kvalitní a obsáhlý web o lidové architektuře.
 • www.kostely.tnet.cz Stránka o ohrožených a zanikajících sakrálních stavbách.
 • lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003/main.php Projekt a databáze fotografování památky, které je podkladem pro fotogrammetrii stavby.
 • zastarouprahu.cz Stránky Klubu Za starou Prahu. Nově i s diskusním fórem k aktuální situaci v památkové péči.
 • www.vol.cz/wstop/ Společnost pro technologie ochrany památek.
 • archivnimapy.cuzk.cz/ Stránky Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, který zpřístupnil mj. císařské otisky map stabilního katastru!
 • oldmaps.geolab.cz Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska, kompletní 1. a 2. vojenské mapování.
 • www.vilemwalter.cz/mapy/ Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna.
 • www.opevneni.cz Databáze těžkých objektů čs. opevnění 1935-1938.
 • pamatky.opevneni.cz Databáze technických památek.
 • www.memoria.cz Volně přístupné středověké rukopisy, včetně v plném rozsahu přístupného latinského překladu Dalimilovy kroniky.
 • mmh.cz/sklad/mj.htm Užitečný slovníček, překládající německé názvy míst v Čechách, Německu, Rakousku a jinde do češtiny.
 • www.kavalec.nextradsl.cz/fraktura_a_kurent/ Skvělé stránky zaměřené na kurent a frakturu.
 • www.prostor-ad.cz Kvalitní stránky o architektuře, interiéru a designu. On-line publikace, slovník architektů ad.
 • www.archiweb.cz/ Výborné stránky s aktuálními články o architektuře a památkách.
 • paternoster.archii.cz Ojedinělé stránky věnované technickým památkám - páternosterům.
 • www.archaiabrno.org Velmi kvalitní a živé stránky brněnské archeologické společnosti Archaia.

Konkrétní objekty


Lidové zvyky a tradice


Autoveteráni


Přírodovědné odkazy


Geologie


Botanika


Houby


Entomologie

 • www.insect.cz Stránky o broucích, motýlech a ostatním hmyzu určené nejen entomologům, ale i široké veřejnosti. Nabídka knih.
 • www.coleopsoc.org Mezinárodní společnost zabývající se studiem brouků.
 • www.entospol.wz.cz Česká společnost entomologická.

Obratlovci

 • www.cso.cz Česká společnost ornitologická.
 • www.mos-cso.cz Moravský ornitologický spolek.
 • www.natur.cuni.cz/zoospol/ Česká společnost zoologická.
 • www.csopnj.applet.cz Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě.
 • www.iwccz.wz.cz Mezinárodní sčítání vodních ptáků - International Waterbirds Census (IWC).
 • www.birdphoto.cz Rozsáhlá stránka věnovaná kvalitním fotografiím ptáků.
 • prirodainfo.cz Server o české přírodě, určovací klíče, zvuky, aktuální zprávy ad.
 • www.selmy.cz Stránky o velkých šelmách České republiky a jejich ochrana.
 • www.biolib.cz Bohatá mezinárodní encyklopedie hub, rostlin a živočichů, bohatá fotogalerie.

Učitelské odkazy

 • www.lideproevropu.cz Projekt Nár. muzea představuje největší osobnosti naší historie. Množství informací, obrázků, 3D předmětů.
 • www.ceska-poezie.cz Česká elektronická knihovna - plnotextová databáze české poezie 19. století a počátku 20. století!
 • www.dejepis.com Velmi obsáhlé stránky s výkladem dějepisu od pravěku do 50. let 20. století. I testy znalostí!
 • www.gwo.cz Vynikající stránky Úřadu práce - Průvodce světem povolání. Testy pro žáky, na jaké povolání mají vlohy.
 • www.tonda-obal.cz Výborná stránka o recyklaci odpadů pro děti. Také hříčky, pexesa, bludiště a další.


zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace