HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY, pobočka Muzea Beskyd Frýdek–Místek, příspěvkové organizace


Zajímavé odkazy


Vybrané úřady a instituce


Stránky muzeí

 • www.muzeumct.cz Muzeum Těšínska, příspěvková organizace MSK, v Českém Těšíně a její pobočky.
 • muzeum.novy-jicin.cz Web Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace MSK, v Novém Jičíně.
 • www.mubr.cz Stránky Muzea Bruntál, příspěvkové organizace MSK. Zajímavá virtuální prohlídka.
 • www.gvuo.cz Stránky Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace MSK.
 • www.ostrmuz.cz Stránky Ostravského muzea.
 • www.szmo.cz Web Slezského zemského muzea.
 • www.tatramuseum.cz Web Regionálního muzea v Kopřivnici (Technické muzeum Tatra, Šustalova vila a Muzeum Fojtství).

Stránky o hradech a zámcích

 • www.hrady.cz Server o šlecht. sídlech v ČR a okolních zemích. Kalendář aktuálních akcí, fotogalerie.
 • www.zricenina.cz Server o hradech a zříceninách ČR (bohužel bez objektů MS kraje). Velmi kvalitní fotografie!
 • hrady.hyperlink.cz/index.html Stránka o hradech, vývoji a mnoho starých kreseb hradů (K. H. Mácha).
 • www.vilemwalter.cz/hrady/ Na webu 235 historických fotografií moravských hradů, zámků a některých dalších objektů z roku 1888.
 • www.nalucine.cz Stránka, která mapuje zámky zaplavené Žermanickou přehradou.
 • www.kudyznudy.cz Portál pro všechny turisty, malé i velké.

Stránky památkářské

 • www.npu.cz Stránky Národního památkového ústavu, přehledy aktuálních odborných seminářů, metodiky ke stažení, množství odkazů.
 • www.mkcr.cz Web Ministerstva kultury ČR.
 • www.obnova.sk Strany věnované restaurování a památkám. Množství odborných diskusí, aktuálních akcí, foto.
 • www.dendrochronologie.cz Přehled dendrochronologie, kontakty.
 • www.pruzkumypamatek.cz Stránky časopisu Průzkumy památek, databáze SHP.
 • www.roofs.cz Pěkné stránky o historických krovech.
 • www.lidova-architektura.cz Velmi kvalitní a obsáhlý web o lidové architektuře.
 • www.kostely.tnet.cz Stránka o ohrožených a zanikajících sakrálních stavbách.
 • lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003/main.php Projekt a databáze fotografování památky, které je podkladem pro fotogrammetrii stavby.
 • zastarouprahu.cz Stránky Klubu Za starou Prahu. Nově i s diskusním fórem k aktuální situaci v památkové péči.
 • www.vol.cz/wstop/ Společnost pro technologie ochrany památek.
 • archivnimapy.cuzk.cz/ Stránky Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, který zpřístupnil mj. císařské otisky map stabilního katastru!
 • oldmaps.geolab.cz Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska, kompletní 1. a 2. vojenské mapování.
 • www.vilemwalter.cz/mapy/ Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna.
 • www.opevneni.cz Databáze těžkých objektů čs. opevnění 1935-1938.
 • pamatky.opevneni.cz Databáze technických památek.
 • www.memoria.cz Volně přístupné středověké rukopisy, včetně v plném rozsahu přístupného latinského překladu Dalimilovy kroniky.
 • mmh.cz/sklad/mj.htm Užitečný slovníček, překládající německé názvy míst v Čechách, Německu, Rakousku a jinde do češtiny.
 • www.kavalec.nextradsl.cz/fraktura_a_kurent/ Skvělé stránky zaměřené na kurent a frakturu.
 • www.prostor-ad.cz Kvalitní stránky o architektuře, interiéru a designu. On-line publikace, slovník architektů ad.
 • www.archiweb.cz/ Výborné stránky s aktuálními články o architektuře a památkách.
 • paternoster.archii.cz Ojedinělé stránky věnované technickým památkám - páternosterům.
 • www.archaiabrno.org Velmi kvalitní a živé stránky brněnské archeologické společnosti Archaia.

Konkrétní objekty


Lidové zvyky a tradice


Autoveteráni


Přírodovědné odkazy


Geologie


Botanika


Houby


Entomologie

 • www.insect.cz Stránky o broucích, motýlech a ostatním hmyzu určené nejen entomologům, ale i široké veřejnosti. Nabídka knih.
 • www.coleopsoc.org Mezinárodní společnost zabývající se studiem brouků.
 • www.entospol.wz.cz Česká společnost entomologická.

Obratlovci

 • www.cso.cz Česká společnost ornitologická.
 • www.mos-cso.cz Moravský ornitologický spolek.
 • www.natur.cuni.cz/zoospol/ Česká společnost zoologická.
 • www.csopnj.applet.cz Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě.
 • www.iwccz.wz.cz Mezinárodní sčítání vodních ptáků - International Waterbirds Census (IWC).
 • www.birdphoto.cz Rozsáhlá stránka věnovaná kvalitním fotografiím ptáků.
 • prirodainfo.cz Server o české přírodě, určovací klíče, zvuky, aktuální zprávy ad.
 • www.selmy.cz Stránky o velkých šelmách České republiky a jejich ochrana.
 • www.biolib.cz Bohatá mezinárodní encyklopedie hub, rostlin a živočichů, bohatá fotogalerie.

Učitelské odkazy

 • www.lideproevropu.cz Projekt Nár. muzea představuje největší osobnosti naší historie. Množství informací, obrázků, 3D předmětů.
 • www.ceska-poezie.cz Česká elektronická knihovna - plnotextová databáze české poezie 19. století a počátku 20. století!
 • www.dejepis.com Velmi obsáhlé stránky s výkladem dějepisu od pravěku do 50. let 20. století. I testy znalostí!
 • www.gwo.cz Vynikající stránky Úřadu práce - Průvodce světem povolání. Testy pro žáky, na jaké povolání mají vlohy.
 • www.tonda-obal.cz Výborná stránka o recyklaci odpadů pro děti. Také hříčky, pexesa, bludiště a další.


zpět       nahoru       domů       tisk

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace