preloader
   

Návštěvní doba a vstupnéOtevírací doba hradu Hukvaldy


období otevírací doba poznámky
duben 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
květen 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
červen – srpen 9:00 – 18:00 hod. denně mimo pondělí
září 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
říjen 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
listopad - březen
 
ZAVŘENO
 
Otevřeno pouze ve dny oznámené na stránkách
www.hradhukvaldy.euwww.muzeumbeskyd.com
nebo na vývěsce u vstupu do obory na Hukvaldech

Možnost objednávky prohlídky hradu pro skupinu min. 15 osob.

Zimní provoz


Hrad Hukvaldy (památkový objekt) je mimo sezónu (listopad – březen) veřejnosti uzavřen. Nabízíme možnost mimořádného vstupu a komentované prohlídky pro skupiny minimálně 15 osob.
 


Objednávka komentovaných prohlídek s průvodcem:
Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je učinit závaznou objednávku průvodcovských služeb předem, alespoň 3 pracovní dny. Prohlídky je možné rezervovat od pondělí do pátku v době 9.00 - 14.00. Délka prohlídky činí zhruba 60 minut.

Rezervace prohlídky provádějte na emailu:

monika.stulcova@muzeumbeskyd.com 

Hrad Hukvaldy (památkový objekt) je v sezónu (duben – říjen) otevřen i v pondělí, pokud na tento den připadne státní svátek. Průvodcovské služby poskytujeme pro skupinu maximálně 40 osob, délka prohlídkového okruhu činí 45 minut.  Poslední vstup do areálu hradu je možný půl hodiny před koncem otevírací doby.

Během pořádání celodenních kulturních programů se neprovádí.


Objednávka komentovaných prohlídek s průvodcem:
Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je učinit závaznou objednávku průvodcovských služeb předem, alespoň 3 pracovní dny. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, rezervace prohlídky zaniká.

Časové rezervace komentovaných prohlídek lze zajistit:

telefonicky na pokladně hradu tel. č.: +420 558 699 323 nebo písemně na email pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu


Informace k provozní době, kulturním a společenským akcím apod. Vám poskytneme na tel. č.: +420 558 699 323.


Časy komentovaných prohlídek
 
Úterý - Neděle každých 60 minut 1. prohlídka v 10:00 hodin poslední prohlídka v 16:00 hodin

Neprovázíme ve 12:00 hodin.
 
Kategorie Cena v Kč


ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ

Dospělí, mladiství (15 – 64 let) 100 Kč


SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Děti (4 – 14 let), Studenti (ISIC do 26 let) 60 Kč
Senioři nad 65 let (na základě průkazu totožnosti) 60 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P – dospělí 60 Kč

Rodinné vstupné

(max. 2 dospělí, 2 děti  4 – 14 let, 1 pes)

260 Kč  
Držitelé karty "Beskydy Card" nad 15 let 75 Kč (v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Držitelé karty "Beskydy Card"  (4 – 14 let) 45 Kč (v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Držitelé karty „Senior pas“ do 65 let 95 Kč (v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Držitelé karty „Senior pas“ nad 65 let 57 Kč (v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Držitelé karty „Rodinný pas“
(max. 2 dospělí, 2 děti 4 – 14 let, 1 pes)
250 Kč (v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Držitelé karty „Familienpass“
(max. 2 dospělí, 2 děti 4 – 14 let, 1 pes)
250 Kč (v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Psi (zásadně a pouze jen na vodítku) 10 Kč


VSTUPNÉ NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Individuálně určeno pro každou akci.  Pokud není určeno, je vstupné standardní jako v běžný otevírací den.


SVATEBNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ A SPECIÁLNÍ SLUŽBY

Svatební fotografování

500 Kč / 1 hodina

Speciální zážitkový workshop (3 – 14 let)

 

90 Kč (na objednávku pro školní skupiny)
Speciální zážitkový workshop (nad 15 let) 140 Kč (na objednávku pro školní skupiny)

V případě pochybností, zda se jedná o osobu mladší 15 let, rozhoduje výška osoby, tzn. výška osoby do 150 cm dle měřidla umístěného u pokladny, popř. průkaz totožnosti. Osoba do 150 cm výšky, je v tomto případě považována za osobu mladší 15 let.

Vstup zdarma:

  • děti do 3 let
  • držitelé průkazu ZTP, ZTP/P (děti 4 – 14 let, studenti ISIC do 26 let a senioři na 65 let), plus jedna osoba doprovodu pro držitele průkazu ZTP/P
  • 2 osoby pedagogického dozoru/1 skupina (1 skupina = max. 30 žáků) v rámci školního roku, (tzn. od 1.9. - 30. 6.)
  • držitelé průkazu ICOM a  AMG ČR
  • držitelé novinářského průkazu
  • držitelé průkazu Seniorgymnázia a Seniorklubu Muzea Beskyd Frýdek-Místek
  • držitelé průkazu ICOMOS
  • držitelé členského průkazu Zväzu múzeí na Slovensku
  • držitelé zaměstnanecké karty Moravskoslezského kraje

Volný vstup se nevztahuje na kulturní a společenské akce s individuálním režimem, výše neuvedené. Platí pro ně zvláštní režim, konkrétně určený pro každou akci. Volný vstup se rovněž nevztahuje na akce konané v prostorách hradu, u nichž je Muzeum Beskyd pouze spolupořadatelem, dále pro účely kulturních akcí, kde prostory pronajímá, či vypůjčuje.

Vzory průkazů naleznete na pokladně hradu Hukvaldy, přičemž na 1 vstup lze uplatnit pouze 1 slevu, slevy se nesčítají.

 
Vstupné v běžné provozní době je celodenní a platí se předem.

Vstupné je stanoveno ceníkem platným pro příslušný rok, vydaným Muzeem Beskyd Frýdek – Místek, p. o. Ceník je k nahlédnutí u pokladny.

Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.

Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou a uschovat ji po celou dobu strávenou na hradě a na požádání ji znovu předložit.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají možnost se dopravit na hrad Hukvaldy svým vozem každou středu, po předchozí dohodě (předem minimálně dva pracovní dny) na telefonu: +420 558 699 323.

POKLADNA:
Telefon: +420 558 699 323
E-mail: pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu
KASTELÁNKA: 
Kateřina Bordovská
E-mail: sprava@hradhukvaldy.eu
PRŮVODKYNĚ: 
Monika Štulcová
E-mail: monika.stulcova@muzeumbeskyd.com
 

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 


                

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.