preloader
   

MODELY HRADU HUKVALDY


Hrad Hukvaldy, třetí největší hradní zřícenina v České republice, a již od 19. století místo častých turistických výletů, můžete nově shlédnout z ptačí perspektivy.

Pro návštěvníky jsme připravili novinku letošní sezóny, dva 3D modely hradu. Model hradu současné podoby a rekonstrukce podoby hradu z konce 17. století věrně podtrhují majestátnost tohoto rozsáhlého komplexu, jehož obvodové zdi čítají téměř 1 kilometr. Modely, v měřítku 1:100, jsou návštěvníkům volně přístupné v běžné otevírací době. Naleznete je v tzv. dubové komnatě, která je situována v jižním křídle hradního paláce. Celé jihozápadní křídlo bylo přistavěno v průběhu 15. století pány Benešem a Dobešem Černohorskými z Boskovic. Autorem modelů je restaurátor Pavel Storzer. Modely vznikly v rámci projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ fi nancovaného v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Sloveská republika – Česká republika.
POKLADNA:
Telefon: +420 558 699 323
E-mail: pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu
SPRÁVA HRADU HUKVALDY: 
Bc. Barbora Kožušníková
Telefon: +420 731 660 808
E-mail: sprava@hradhukvaldy.eu
PRŮVODCE: 
Monika Štulcová
Telefon: +420 731 158 299
E-mail: monika.stulcova@muzeumbeskyd.com
 

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace