preloader
   
 

Remeslá a priemysel v múzeu


Projekt „REMESLÁ A PRIEMYSEL V MÚZEU“ je implementovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

Názov projektu: Remeslá a priemysel v múzeu
Kód projektu: 304021CJM8
Žadatel: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina, ič: 36145173 
Přeshraniční partner projektu: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, ič: 00095630

Cílem projektu je vytvoření nového uceleného turistického produktu zaměřeného na propagaci a zatraktivnění kultury a umění přeshraničního území: propojení řemesel a průmyslu na společném území. Trvalé výstupy projektu budou lákadlem pro příznivce hmotného i nehmotného dědictví a jeho zachování pro budoucí generace. 
V rámci projektu bude probíhat Revitalizace renesančního paláce hradu Hukvaldy, čímž dojde ke zhodnocení objektu kulturního dědictví. Revitalizací se docílí obnovy kulturně historických hodnot objektu, který je součástí nejstarší části hradu. Na slovenské straně budou v rámci projektu probíhat Stavební úpravy podkroví Budatínského hradu. 
Spojení moderních technologií a tradičního umění vytvoří unikátní prostor pro všechny věkové kategorie obyvatelstva.
Interaktivní zážitky formou audiovizuálních výstupů společných výstav v moderním provedení a digitalizace jedinečných sbírkových předmětů zatraktivní tyto turistické destinace a zvýší jejich návštěvnost.

Celková výše oprávněných výdajů: 678 158,20 €
Financováno z EFRR: 576 434,46 € (85 %)
Financováno ze státního rozpočtu (VP): 41 391,86 € (6,10%) 
Financováno ze státního rozpočtu (HCP): 13211,97 (1,95%)
Financováno ze zdrojů ŽSK:  47 119,91 € (6,95%)

 

  
 


POKLADNA:
Telefon: +420 558 699 323
E-mail: pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu
KASTELÁNKA: 
Kateřina Bordovská
E-mail: sprava@hradhukvaldy.eu
PRŮVODKYNĚ: 
Monika Štulcová
E-mail: monika.stulcova@muzeumbeskyd.com
 

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 


                

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.