preloader
   

Počátky hradu a jeho zakladatelé

Autor textů Mgr. et Mgr. Petr Juřák 
 

Počátky hradu byly dlouhou dobu spojovány s osobou Arnolda z Hückeswagen, který se na našem území poprvé připomíná v roce 1228 jako člen dvora Přemysla Otakara I. Král ho poslal do Anglie vyjednat sňatek královské dcery s Jindřichem III. Arnold pocházel z Porýní, kde se na řece Wuppeře nedaleko dnešního Düsseldorfu nacházelo jeho rodové sídlo, hrad Hückeswagen.

Do Čech se dostal pravděpodobně prostřednictvím kolínského arcibiskupa Jindřicha. Za služby králi obdržel území pohraničního pralesa severovýchodně od Moravské brány až k řece Ostravici s centrem na Starém Jičíně. S Arnoldem se naposledy setkáváme v listině pro klášter ve Steinfeldu z roku 1240, krátce na to zřejmě zemřel.

V roce 1251 se totiž v listině pro Příbor uvádí jako jeho následovník a dědic syn Frank. Ten se snažil kolonizovat území získané svým otcem, nakonec byl ale zřejmě kvůli finančním potížím nucen postoupit část svého území olomouckému biskupovi.

V závěti biskupa Bruna z roku 1267 se uvádí, že biskup koupil od Franka újezd se 70 lány od říčky Sedlnice k Odře a místu Bruneswerde (pravděpodobně Stará Ves nad Ondřejnicí). Západní část (Příborsko) udělil biskup Frankovi v léno. Hückeswagenové tak byli zbaveni svých statků a stali se biskupskými leníky.

S prodejem území biskupství souviselo i to, že Frank přišel kolem roku 1260 o sídlo ve Starém Jičíně, který připadl Bludovicům, a to, že Hückeswagenové prodali své rodové sídlo v Porýní. K dispozici tak měli jen hrádek v Příboře, ten ale nebyl příliš velký. Rozhodli se proto vybudovat nové, větší sídlo. Volba padla na nedaleký kopec, který splňoval příslušná kritéria pro postavení nového hradu.

K založení hradu Hukvaldy došlo někdy v 70. či 80. letech 13. století. U jeho zrodu stál Jindřich z Příbora z rodu Hückeswagenů, Arnoldův vnuk a Frankův syn, který držel lénem panství. Jindřich hrad pojmenoval podle svého rodu a podle původního rodového hradu.

První nepřímou zmínkou o existenci hradu Hukvaldy je Jindřichův přídomek de Hukenswald v listině z 29. července 1285. Jindřich se v ní objevuje jako svědek, v listině je použita formulace Jindřich pán na Hukvadech (Heinricus comes de Hukenswald). Někdy v letech 1294 – 1307 přešel hrad Hukvaldy do biskupských rukou. V roce 1307 se s rodem Hückeswagenů setkáváme v listinách naposledy. 
POKLADNA:
Telefon: +420 558 699 323
E-mail: pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu
KASTELÁNKA: 
Kateřina Bordovská
E-mail: sprava@hradhukvaldy.eu
PRŮVODKYNĚ: 
Monika Štulcová
E-mail: monika.stulcova@muzeumbeskyd.com
 

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 


                

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.